[1]
Кенджакын А. and Малгаждарова М.К. 2021. Роль цифровых технологий в жизни общества. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ. 1, 4 (Jul. 2021). DOI:https://doi.org/10.54309/IJICT.2020.4.4.003.