Масанов Е.Ж. (2021). Роль культурной гегемонии в образовании. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ, 1(4). https://doi.org/10.54309/IJICT.2020.4.4.006