Мацюк Д.А. (2021). Принцип гуманизма в системе Казахстанского образования. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ, 1(4). https://doi.org/10.54309/IJICT.2020.4.4.007