Букутова А.С. 2021. “Онлайн-семинар для преподавателей вуза: опыт участника”. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ 1 (4). https://doi.org/10.54309/IJICT.2020.4.4.034.