Мұрат А.М. 2021. “Технологии цветных революций”. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ 1 (4). https://doi.org/10.54309/IJICT.2020.4.4.023.