Букутова А.С. “Онлайн-семинар для преподавателей вуза: опыт участника”. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ, vol. 1, no. 4, July 2021, doi:10.54309/IJICT.2020.4.4.034.