Шаядилов А.Е., and Ниязгулова А. “Коммуникативный аспект визуализации: теория и практика”. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ, vol. 1, no. 4, July 2021, doi:10.54309/IJICT.2020.4.4.004.