Кенджакын А., and Малгаждарова М.К. “Роль цифровых технологий в жизни общества”. ХАЛЫҚАPАЛЫҚ АҚПАРАТТЫҚ ЖӘНЕ КОММУНИКАЦИЯЛЫҚ ТЕХНОЛОГИЯЛАР ЖУРНАЛЫ 1, no. 4 (July 30, 2021). Accessed October 3, 2023. https://journal.iitu.edu.kz/index.php/ijict/article/view/161.